Pågående prosjekter

TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG

Vei og fortau i Tromsø.

Grunnetreprise, Vei, vann og avløp. Oppdragsgiver: Tromsø kommune.

Gammelgård skredvoll

Skredvoll i Tromsø. Grunnetreprise, Vei, muring og fylling. Oppdragsgiver: Tromsø kommune.

NYHOLMEN

Boligutbygging i Tromsø. Grunnetreprise, Vei, utomhus, vann og avløp.
Oppdragsgiver: Consto nord as.

Skjelnan

Boligfeltutbygging i Tromsø.
Grunnentrepreise, Vei vann og avløp.
Oppdragsgiver: Skjelnan Utbygging AS

Gyllenbord gru

Riving av eksisternede bru. Spunting og vei bygging.
Grunnentreprise, vei, vann og avløp.
Oppdragsgiver Tromsø kommune.

Nordøyavegen

Bygging av 800 meter vei og fortau på Nordøyavegen i Tromsø.
Grunnentreprise, vei, vann og avløp.
Oppdragsgiver Tromsø kommune.

Ta kontakt med oss for befaring og tilbud!

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollvegen 309, 9019 Tromsø