Om Herbjørn Nilssen AS

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS ble etablert i 1976 av Herbjørn Nilssen. Vi er en solid bedrift som opplever vekst og positiv utvikling. Vi utfører gravearbeid innen vei, vann og avløp i Tromsø.
Vi har som mål å være en fortrukken leverandør for stat, fylke, kommune og private utbyggere. Dette får vi til ved hjelp av en ny og moderne maskinpark samt kompetente og skolerte medarbeidere. Selskapet består av 25 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vår viktigste ressurs er de ansatte. Vi ønsker å være en trygg og langsiktig arbeidsplass. Vi jobber aktivt med å utvikle oss innen teknologi, digitalisering, utstyrs og maskinpark og kompetansehevingsprogram.

Herbjørn Nilssen, Gravemaskin, Hitachi

KS HMS

Anleggsbransjen er en bransje hvor Helse, - miljø og sikkerhet er en svært viktig faktor i den daglige driften. Vi jobber kontinuerlig for å bidra til en trygg arbeidshverdag for våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Vi har gode rutiner for å ivareta helsen og sikkerheten på alle våre prosjekter, og har innarbeidet eget HMS system som tilfredsstiller systemkrav i intern/kontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven. Herbjørn Nilssen AS benytter MEF`s internettbaserte HMS/ KS-system for å ivareta sikkerheten, samt kvalitetssikre vårt arbeid. SmartDok benyttes til registrering av timer og produksjons dokumentasjon.

Vi utfører følgende tjenester:

Gravemaskin, anlegg

Graving  

Vi utfører alt av gravearbeider både store og små oppdrag for private, bedrifter og offentlig.

vann og avløp, anleggsarbeidere

Vann og avløp

Vi utfører alt innenfor utvendig VA-arbeid. Med ADK personell er vårt firma godt rustet for det meste av utvendige røranlegg.

Riving av hus, gravemaskiner

Riving av bygg og konstruksjoner

Bedriften har lang erfaring innen riving og miljøsanering.
Vi utfører små og mellomstore rivejobber. Med sorteringsklo, skuffer og betongsaks sorterer vi effektivt riveavfallet ihht til gjeldende regler.

anleggsgartner, utomhusarbeid

Utomhusarbeid

Vi utfører det meste innen anleggsgartnerfaget. Vi tar på oss alt innen natursteinmur, betongsteinmurer, belegningsstein, brostein, kantstein, grøntarealer, beplantning etc.

Sprenging

Sprenging

Vi utfører det meste av boring og sprengningsarbeid.

Teletining

Teletining

Med firmaets egen teletiner Heatwork HW3600 tar vi på oss det meste av tinejobber. Spesielt ved graving om vinteren rundt kabler, rør og ledninger er det ingenting annet som gjelder enn å tine før man graver. Da slipper man avrevne elementer i bakken og isteden kan man grave forsiktig rundt hindringene.

Grå lastebil

Massetransport

Med våre nye lastebiler utfører vi massetransport og maskinflytt.

Bygg, blokker

Tomter og feltutbygging

Vi har lang erfaring i alt fra enkelttomter til feltutbygginger, og kan vise til en rekke prosjekter av ulik størrelse og art for private, profesjonelle og offentlige utbyggere.

Ansatte

Ledelse 

Herbjørn Nilssen – Daglig leder
Telefon: 907 30 177 | herbjorn@herbjorn-nilssen.no

Per-Ola Nilssen – Prosjektleder
Telefon: 913 84 559 | per@herbjorn-nilssen.no

Nicolai K. Varmedal – Prosjektleder
Telefon: 970 85 278 | nicolai@herbjorn-nilssen.no

Erling Andersen – Anleggsleder
Telefon: 459 08 141 | erling@herbjorn-nilssen.no

Pål Robertsen - Anleggsleder
Telefon: 909 76 190 pal@herbjorn-nilssen.no

Kim Svendsen - Anleggsleder
Telefon: 986 72 864 kim@herbjorn-nilssen.no

Yngve Eriksen - Økonomiansvarlig
Telefon: 913 61 199 | Yngve@herbjorn-nilssen.no

VIDEO

Materiell nedlasting

Ta kontakt med oss for befaring og tilbud!

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollvegen 309, 9019 Tromsø