Page Title

maskinentreprenør Herbjørn nilssen AS

Maskinentreprenør basert i Tromsø med over 45 år i bransjen. Herbjørn Nilssen AS har 25 ansatte med bred kunnskap og erfaring innen bedriftens arbeidsfelt. Vi skal levere god kvalitet til rett tid med god kundebehandling og service.

Ta kontakt med oss for befaring og tilbud.

Vi utfører følgende tjenester:

Graving, gravemaskin, anlegg

Graving  

Vi utfører alt av gravearbeider både store og små oppdrag for private, bedrifter og offentlig.

Vann og avløp, anlegg

Vann og avløp

Vi utfører alt innenfor utvendig VA-arbeid. Med ADK personell er vårt firma godt rustet for det meste av utvendige røranlegg.

riving av hus, gravemaskin

Riving av bygg og konstruksjoner

Bedriften har lang erfaring innen riving og miljøsanering.
Vi utfører små og mellomstore rivejobber. Med sorteringsklo, skuffer og betongsaks sorterer vi effektivt riveavfallet ihht til gjeldende regler.

anleggsgartner,

Utomhusarbeid

Vi utfører det meste innen anleggsgartnerfaget. Vi tar på oss alt innen natursteinmur, betongsteinmurer, belegningsstein, brostein, kantstein, grøntarealer, beplantning etc.

Sprenging, anlegg

Sprenging

Vi utfører det meste av boring og sprengningsarbeid.

Teletining

Teletining

Med firmaets egen teletiner Heatwork HW3600 tar vi på oss det meste av tinejobber. Spesielt ved graving om vinteren rundt kabler, rør og ledninger er det ingenting annet som gjelder enn å tine før man graver. Da slipper man avrevne elementer i bakken og i stedet kan man grave forsiktig rundt hindringene.

Grå Lastebil

Massetransport

Med våre nye lastebiler utfører vi massetransport og maskinflytt.

bygg, blokker

Tomter og feltutbygging

Vi har lang erfaring i alt fra enkelttomter til feltutbygginger, og kan vise til en rekke prosjekter av ulik størrelse og art for private, profesjonelle og offentlige utbyggere

Mef logo

Ta kontakt med oss for befaring og tilbud!

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollvegen 309, 9019 Tromsø